Data over afval inzamelsystemen van gemeenten, beschikbaar voor onderzoek, innovaties en uiteindelijk effectievere inzameling

Open data

Het Afvalfonds Verpakkingen en Nedvang streven naar effectieve en efficiƫnte inzameling en recycling van verpakkingsafval. Gelukkig werken veel partijen aan verbeteringen in de ketens. Denk daarbij aan gemeenten, afvalbedrijven, adviesbureaus, het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken, het learningcenter kunststof verpakkingsafval. In dat kader doen partijen regelmatig onderzoek waarvoor data over inzamelsystemen in gemeenten nodig is.

Op deze site, opendata.afvalfondsverpakkingen.nl maakt het Afvalfonds Verpakkingen deze data nu beschikbaar zodat iedereen daar vrij gebruik van kan maken. Deze informatie was eerder ook al beschikbaar, maar verdeeld over verschillende websites en soorten bronnen - PDF's met ophaaldata of online tools die op basis van adressen gepersonaliseerde informatie geven.

Op de pagina Check kunt u per gemeente zien welke informatie bekend is over haalsystemen voor verpakkingsafval, gft en restafval. Bij mogelijke fouten in de data kunt u een opmerking geven. Op de pagina Datasets vindt u de data in machine-leesbaar format.

Het Afvalfonds Verpakkingen weet dat er vraag is naar deze data en heeft de data nu ontsloten als open data, en ter controle aan gemeenten en inwoners aangeboden. Deze data is zo secuur mogelijk verzameld en opgebouwd, maar door de diversiteit aan bronnen kunnen wij geen garanties geven over de correctheid er van. Bij gebruik van de data wordt bronvermelding gewaardeerd.

Databronnen in kaart