Data over afval inzamelsystemen van gemeenten, beschikbaar voor onderzoek, innovaties en uiteindelijk effectievere inzameling

Check je gemeente

Selecteer hieronder je gemeente om onze data te zien, en geef eventuele wijzigingen door.

Deze data gaat over de haalsystemen in gemeenten, zoals gemeten in februari 2016. Wanneer de haalfrequentie 0 is kan dat betekenen dat er containers zijn waar je als inwoner de afvalstroom naartoe kan brengen.

De beschikbaar gestelde data is uit verschillende bronnen afkomstig. Om maximale betrouwbaarheid te garanderen vragen wij u om suggesties door te geven als data niet lijkt te kloppen. Deze suggesties worden gecontroleerd en doorgevoerd als onze data onjuist of onvolledig blijkt.

In deze tabel worden voor 2016 de beschikbare gegevens over plastic verpakkingen, papier, GFT en restafval weergegeven. Glas wordt meestal door de inwoners zelf weggebracht. Er zijn maar enkele gemeenten waar het wordt opgehaald, zoals de gemeente Vught.